Įvairūs

Ezoterika tik išrinktiesiems

Dažnai girdime žodį ezoterika, patys jį vartojame, tačiau ar žinome, ką jis reiškia? Ezoterika yra graikų kilmės žodis „esoterikos“, kuris reiškia vidinį žinojimą, arba slaptas žinias, kurias žmogus gauna per savo paties suvokimą. Tai žinios, kurios nėra įprastai gaunamos, dažnai reikia įdėti pastangų, kad jas išsiaiškintum, suprastum ar pasiruoštum jas priimti.

Iš čia gimė sąvoka ezoterinis kelias, kuris reiškia dvasinę kelionę į gilesnį visa ko suvokimą, talentų budinimą ir atsivėrimą pasauliui.

Paskutiniu metu stebimas išaugęs susidomėjimas ezoterika. Ezoterikai priskiriama numerologija, astrologija, chiromantija, bioenergetika, Kosmoenergetika, Reiki, įvairios energinės terapijos, būrimai bei Taro semantinė sistema, okultizmas ir daugelis įvairių mokslo nepripažintų metodų bei technikų. Nuo seno buvo tikima, kad žmogus būtinai turi turėti prigimtinius ypatingus gebėjimus, – tuomet jis jais naudojasi ir yra išskirtinis. Ilgainiui šis tikėjimas slopo, kadangi atsirado vis daugiau knygų, skirtų savišvietai apie gebėjimų vystymą, o taip pat apie įvairias ezoterines praktikas, bei jų taikymą kasdienybėje.

Šiuolaikinis žmogus gal naudotis ypač plačia informacine baze – internetu, tad per jį tampa pasiekiama begalė vaizdo įrašų, paskaitų ir informacijos apie ezoteriką ir ji jau nebėra taip mistifikuojama, kaip anksčiau. Dėl didelio susidomėjimo ezoteriniais mokslais, dėl poreikio rasti atsakymus į egzistencinius klausimus, o taip pat siekiant suprasti įvairių žmogų ištinkančių iššūkių, sunkumų, negalavimų kančios priežastis, daugelis stačia galva nėrė į nepažintas erdves – ezoterika bei slaptos žinios tapo traukos objektu arba magnetu, pasimetusiems, ieškantiems atsakymų, siekiantiems pažinti save, suprasti Visatos dėsnius ar išsilaisvinti iš neišbaigiančių kančių. Ypač didelio susidomėjimo sulaukia Taro, astrologija, bioenergetika, Kosmoenergetika, Reiki ir kiti populiarūs metodai ar terapijos.

Ezoterinis kelias, dvasinis kelias arba tiesiog pažinimo kelionė tai ne vien paieškos kažko geresnio, slapto, mistiško, ypatingo, tai – ir dovanos, kurias žmogus gauna atsiveriant jo talentams ir gebėjimams, gyjant kūnui ir sielai, patiriant palaimos, meilės, dvasinio įkvėpimo ir ekstazės būsenas.  Šis kelias, nors ir nėra lengvas ir lygus, vis dėl to jis padeda siekti sąmoningumo, išminties ir meilės ir ieškančius priartina prie tikslo. Tad atsiperka praktikų ir žinių paieškos pastangos, atsiperka visa tai, ką teko išgyventi patiriant pokyčius. Ezoterika tikrai nebėra skirta vien išrinktiesiems, teisingiau būtų pasakyt, jog tai didis menas ir mokslas, skirtas ieškantiems, smalsiems ir drąsiems. Ar tu esi toks? Pasiryši žengti į ezoterikos pasaulį?