http://www.apskaitos-paslaugos.eu/
Patarimai

Buhalterinė apskaita lietuviškame versle.

Verslas ir buhalterinė apskaita.

Čia nesenai vyko tarpusavio pašnekesiai, su keliais verslininkais, ir jie bandė samprotauti, kiek daug įtakos daro Jų verslui buhalterinė apskaita, kia ji tvarkinga, ir kai atliekama padrikai. Kiek daug Jų verslui daro įtakos geras buhalteris, kuris ne tik, kad skaičiuoja, ir pateikia analizes, bet ir atlieka analizes ateities įmonės perspektyvoms, ir gali rekomenduoti bei patarti įmonės vadovui.
Iš tiesų buvome patys nustebę, ant kiek labai išsiskyrė mūsų nuomonės, vieni, kurių ambicijos neleidžia nusileisti iki tokio lygio, kad patarinėtų buhalteris, buvo visiškai prieš tai, kad būti viename lygmenyje sprendimų priėmime su buhalteriu, ir sakė, kad net neverta yra imti rimtai į galvą tai, ką sako buhalteriai, nes jie dažniausiai tik skaičiuoja, o verslą daro jau vadovai. Kiti, kurie priešingai, mąsto, kad buhalteris, yra labai svarbus įmonės asmuo, kuris gali ne tik sausai skaičiuoti, bet gali ir tinkamai nukreipti įmonę, pasiūlyti įmonei ateities veiklos modulius ir galimybės, sakė, kad buhalteris turėtų būti įtrauktas į įmonės veiklos ir plėtros strategijos formavimo grupę, ir išvis, kad geriausia rimtus sprendimus yra priimti pasikonsultavus su buhalteriu, kad būtų aišku, kad kai kokie atlikti įmonės veiklos plėtros etapai, nesužlugdytų arba nesukeltų problemų įmonei, arba jos esamai ar numatomai veiklai bei finansams.
Mūsų diskusija išsiplėtojo ir išsirutuliojo į gana audringą pokalbį, kurio metu mes taip ir nepriėjome prie bendros išvados, nes visgi, kiekvienas vadovas yra ambicingas, ir dažniausiai, tai ir sutrukdo žvelgti į situaciją truputi plačiau, kaip sakoma, see view out of box, toks yra angliškas puikus posakis.
Ilgos mūsų diskusijos rezultato taip ir nedavė, bet kiekvienas iš mūsų turėjome kaip apginti savo nuomones, ir kiekvienas suprato, kad buhalterinė apskaita įmonės gyvenime yra ypač vertinga ir būtina, nes neturint tikslių duomenų apie įmonės veiklos metus, apie įmonės įsiskolinimą, nesuprantant, kiek įmonė gali investuoti, o kiek reikės grąžinti kreditoriams, tai įmonei pasidaro neįtikėtinai sunku dirbti, ir joks vadovas negalės tinkamai vadovauti tokiai įmonei.