www.apskaitos-paslaugos.eu
Verslas

Kas tai yra ta buhalterinė apskaita?

Buhalterinė apskaita

Daugelis iš mūsų per visą savo gyvenimą taip ir nesusiduriame su
buhalterine apskaita, nes mums tokio dalyko tiesiog nereikia. Mums
netgi nereikia žinoti tokios sąvokos, ir ką tai reiškia.
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų
pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta
informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir
(arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos
paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems
suinteresuotiems asmenims. Tai būtų bendras šio termino apibrėžimas,
ir jeigu dar Jums neaišku, o manau, kad tikrai ir liko neaišku,
perskaičius tokį apibrėžimą, tai buhalterinė apskaita yra tiesiog
įmonės finansų sekimas ir dokumentavimas, kad įmonės vadovas visada
žinotų, kokioje finansinėje situacijoje yra jo įmonė, kaip jai sekasi,
ar yra kokių problemų ar niuansų, apie kuriuos reikėtų pasitarti ar
juos išspręsti.
Buhalterinė apskaita įmonėje yra labai atsakinga padėtis, nes tik
vedant tvarkingą buhalterinę apskaitą, įmonė gali tikėtis ir uždirbti
pelną. Neturint tinkamos buhalterinės apskaitos specialistų, ir nesant
normaliam įmonės buhalteriui, įmonė, tikėtina, kad bankrutuos ir
patirs restruktūrizacijos nuopuolį. Nė viena įmonė negali tinkamai
dirbti neturėdama buhalterinės apskaitos specialistų, kurie būtų
atsakingi už einamojo ir būsimojo laikotarpio įmonės finansų valdymą
bei planavimą. Joks įmonės vadovas negalės tinkamai organizuoti įmonės
darbo, bei negalės tinkamai atlikti jam deleguotų pareigų, jeigu
nežinos, kokioje situacijoje yra įmonė, ar galima atlikti įmonės
plėtros planus, o gal reikia restruktūrizuotis, ir mažinti įmonės
kaštus. Dar kartelį pasikartosiu, tai yra visos tos įmonės vadovo
pozicijos garantas, kad buhalterinės apskaitos specialistas, tinkamai
ir nuodugniai paskaičiavo įmonės pelno nuostolio ataskaitą, kad yra
tinkamai paruošti ir pateikti mokesčių inspekcijai dokumentai apie
įmonės finansinius metus, per tuos metus patirtus nuostolius ir pelnus
bei dar daug kitų dokumentų, apie kuriuos mums tiesiog net nereikia
žinoti.
Šiam kartui tiek, tikiuosi kažką naujo sužinojote iš šio mažo
straipsniuko apie buhalterinės apskaitos subtilybes ir vingrybes mūsų
pasaulyje.